Hoe werkt
onder curatele staan

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld als je zowel je financiële als andere persoonlijke belangen niet meer zelf kunt behartigen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een psychiatrische aandoening of drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat je belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat je de veiligheid van jouzelf of anderen in gevaar brengt. Ben je onder curatele gesteld, dan verlies je jouw handelingsbekwaamheid. Je kunt dan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Iemand die onder curatele staat mag dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten zoals bijvoorbeeld het huren of kopen van een huis. De curator neemt de beslissingen over jouw geld en goederen (financiële zaken). En over jouw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding (persoonlijke verzorging).

Als curator ben ik jouw wettelijk vertegenwoordiger. Ik moet toestemming geven voor praktisch elke handeling en beslissing. Als curator maak ik een inventarisatie van alles wat jij als onder curatele gestelde bezit. Ook leg ik elk jaar rekening en verantwoording af over het door mij gevoerde beleid. Ook als ik goederen van jou als onder curatele gestelde wil gebruiken of hebben, moet ik meestal de toestemming van de kantonrechter vragen. Dat geldt ook voor andere rechtshandelingen. Dus ik kan niet zomaar alles doen!

Als curator behartig ik ook andere belangen van jou als onder curatele gestelde. Ik betrek jou wel altijd zoveel mogelijk bij wat er moet gebeuren. Zo kan ik samen met de hulpverlener beslissen over de medische behandeling of over het zorgplan. Aan mij komen alle bevoegdheden toe die ik voor een goede vervulling van mijn taak nodig heb. De rol van de curator is dus erg ingrijpend. Curatele is de oudste en meest ingrijpende beschermingsmaatregel die onze wet kent. Tegenwoordig kiezen mensen dan ook vaker voor beschermingsbewind in combinatie met mentorschap.