Ontdek de diensten
van Reganto

De diensten van Reganto

Reganto staat klaar voor iedereen die zelf geen of moeilijk grip krijgt op zijn administratie en financiën. Je kunt op verschillende manieren onze hulp inschakelen. Hieronder leggen we je graag uit welke vormen van begeleiding wij je kunnen bieden.

Beschermingsbewind

Heb je een lichamelijke of geestelijke beperking of heb je problematische schulden? De kantonrechter kan dan Reganto als beschermingsbewindvoerder aanstellen om je financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen. Als bewindvoerder zal Reganto alles regelen voor je financiën. Dat betekent dat ik in principe alles zal afhandelen wat jouw geldzaken betreft.

Mentorschap

Ben je niet (meer) in staat om je eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen? Dan is het fijn als er iemand is die je daar bij ondersteunt. Meestal kan een familielid deze taak op zich nemen. Maar het kan zijn dat er geen familie is, of dat je familie dit niet wil of kan uitvoeren. Dan kan de kantonrechter Reganto als mentor en wettelijke vertegenwoordiger aanstellen.

Curatele

Als je zowel je financiële als andere persoonlijke belangen niet meer zelf kunt behartigen, kom je onder curatele te staan. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een psychiatrische aandoening of drank- of drugsmisbruik. Ben je onder curatele gesteld, dan verlies je jouw handelingsbekwaamheid. Je kunt dan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Als curator is Reganto jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Thuisadministratie

Geldzaken of administratie bijhouden, het is niet voor iedereen even makkelijk. Thuisadministratie helpt je om weer grip te krijgen op je financiën. Slecht inzicht in de administratie leidt vaak tot andere, grotere problemen. Blijf dus niet dubben als je het overzicht bent kwijtgeraakt. Reganto Financieel beheer helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden.

Overzicht met.....
Thuisadministratie