Geld en zorg
in goede handen

Wat doet Reganto als mentor voor jou?

Ben je niet (meer) in staat om je eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen? Dan is het fijn als er iemand is die je daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen kan een familielid deze taak op zich nemen. Maar het kan zijn dat er geen familie is, of dat je familie dit niet wil of kan uitvoeren. In die situaties kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger aanstellen.

Als jouw mentor waak ik actief over jouw belangen. Ik stem de zorg af op jouw behoeften en mogelijkheden. Dit gaat natuurlijk met alle respect voor jouw zelfbeschikkingsrecht, je godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond. Daarnaast ben ik als mentor het aanspreekpunt en gesprekspartner voor de zorgverlener. Samen bespreken we de inhoud van de zorg en stemmen we die af. Daarvoor is regelmatig contact met jou, de zorg- en/of hulpverleners en eventuele familieleden noodzakelijk. Alleen dan kan ik goed jouw belangen behartigen.

Het instellen van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer zelf kunnen behartigen. Denk daarbij vooral aan beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met jou, de beslissing. Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om medische behandeling.

Met een mentor blijf je handelingsbekwaam en kun je in principe je eigen financiële zaken behartigen. Alleen iemand van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. Een mentor kun je ook goed vergelijken met een ouder die beslissingen moet nemen voor zijn kinderen.

Wil je meer weten hoe ik je als jouw mentor kan helpen? Bel of mail gerust!

Mentorschap

Als mentor krijg ik zelf ook ondersteuning zodat ik mijn taken voor jou goed kan uitvoeren. Ik heb twee jaar een klankbord en ondersteuning om mijn eigen doelstellingen te behalen. Daarnaast krijg ik een audit zodat jij als cliënt weet dat ik aan alle eisen voldoe. Ook bij de mentoraats-audit geldt dat ik bij de eindtoets een voldoende resultaat moet hebben behaald om als full certified mediator aan de slag te kunnen.

Begeleide intervisie

Ook doe ik mee aan begeleide intervisie. Begeleide intervisie is inspirerend en leerzaam voor alle deelnemers. Het is gericht op concrete oplossingen. Intervisie is laagdrempelig. Door te bevragen, te analyseren en te adviseren werken we systematisch aan situaties binnen het werkveld en persoonlijk handelen. In de begeleide intervisie leren we van en met elkaar vanuit werksituaties zoals een werkprobleem of moeizame cliëntrelatie. Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van open vraagstelling, feedback, advies en daadwerkelijke aanpak.

Individuele Begeleiding

Tijdens de individuele begeleiding kan ik sparren wanneer ik een vraagstuk heb waar ik niet uitkom, waar ik misschien onvoldoende kennis van heb of waar ik begeleiding bij wil. Zo kan ik mijn vaardigheden uitbreiden, tips krijgen over andere mogelijkheden en interventies en technieken leren die ik later weer kan toepassen.

Wat zijn de kosten?
Bekijk de tarieven